Delovanje članic v letu 2016
Delovanje članic v letu 2016

Delovanje članic v letu 2016 Članice PGD Velenje smo se v letu 2016 udeleževale vseh aktivnostih, ki so potekale v okviru Gasilske zveze Šaleške doline in priskočile na pomoč pri prireditvah v društvu, kjer so vedno dobrodošle iznajdljive ženske roke. V februarju smo se udeležile posveta članic celjsko, savinjske in šaleške regije v Vitanju. V

LEARN MORE
Aktivnosti starejših gasilcev – veteranov v letu 2016
Aktivnosti starejših gasilcev – veteranov v letu 2016

Aktivnosti starejših gasilcev – veteranov v letu 2016 PGD Velenje šteje 38 članov in članic gasilcev veteranov. Najstarejši član je dopolnil 87, najstarejša članica pa 83 let. Gasilci veterani se udeležujemo vseh aktivnosti PGD Velenje. Navzoči smo na proslavah, obletnicah društev, delovnih akcijah ipd. Mlajši gasilci veterani prevzemajo tudi operativne naloge. Redno se udeležujemo občinskega

LEARN MORE
Delovanje članic v letu 2015
Delovanje članic v letu 2015

Delovanje članic v letu 2015 Članice PGD Velenje smo se v letu 2015 udeleževale vseh aktivnostih, ki so potekale v okviru Gasilske zveze Šaleške doline in priskočile na pomoč pri prireditvah v društvu, kjer so vedno dobrodošle iznajdljive ženske roke. V mesecu marcu smo si v počastitev dneva žena in materinskega dneva ogledale gledališko igro

LEARN MORE
Delo veteranov PGD Velenje v letu 2015
Delo veteranov PGD Velenje v letu 2015

Delo veteranov PGD Velenje v letu 2015 Leto 2015 je bilo za veterane zelo uspešno. Naš največji uspeh v preteklem letu je uvrstitev naše desetine na državno prvenstvo; sicer se desetina redno udeležuje tekmovanj znotraj regije Šalek-Bevče-Gaberke-Kozje. Vsa dela/aktivnosti, ki nam jih dodeli vodstvo društva, vestno izpolnjujemo. Prisotni smo na pogrebih, pri prevzemih raznovrstne gasilke

LEARN MORE
Mladina v letu 2015
Mladina v letu 2015

Mladina v letu 2015 V društvu delujejo štiri desetine (pionirji, pionirke, mladinci, mladinke) za katere skrbijo mentorji, ki v svojem prostem času skrbijo, da je v društvu otrokom lepo. V ospredju je druženje in spoznavanje med društvi preko raznih srečanj in tekmovanj in želja da se otroci z veseljem vračajo v društvo, kjer se družijo,

LEARN MORE