Delovanje članic v letu 2015

Delovanje članic v letu 2015

Članice PGD Velenje smo se v letu 2015 udeleževale vseh aktivnostih, ki so potekale v okviru Gasilske zveze Šaleške doline in priskočile na pomoč pri prireditvah v društvu, kjer so vedno dobrodošle iznajdljive ženske roke.

V mesecu marcu smo si v počastitev dneva žena in materinskega dneva ogledale gledališko igro v izvedbi gledališke skupine iz Tuhinjske doline v kulturnem domu v Šmartnem ob Paki. Po njej smo se posladkale in opravile meddruštveni klepet gasilk.

Spomladanski čas nam je prinesel tudi predavanje Miše Pušenjak o vrtnarjenju v gasilnem domu v Velenju.
V večjem številu smo se udeležile praznovanja dneva gasilca in 60 obletnice GZ Šaleške doline 4. maja v kulturnem domu Velenje. Po prireditvi smo skrbele pri pogostitvi gostov v našem gasilnem domu.

V mesecu oktobru smo se udeležile odprtih vrat PGD Topolšica, kjer je potekal tudi kostanjev piknik.

Konec leta smo zaključile z zabavnim druženjem gasilk in veteranov (kar se je zgodilo prvič) v športni dvorani v Vinski gori.

Vesele smo, da ima naše vodstvo in upravni odbor posluh za naše delovanje in nas v vseh pogledih podpira. To pa je tudi močna zaveza za naše delo v prihodnje.