Društvo med drugo svetovno vojno

Po začetku okupacije je društveno delo povsem presahnilo, ker so bili nekateri člani društva odpeljani v ujetništvo, izseljeni ali pa mobilizirani v nemško vojsko.

Predsednik društva Vinko Stopar je bil prav tako v ujetništvu, zato je njegovo delo prevzel do takratni poveljnik Franc Melanšek, ki je vodil nekakšno operativno protipožarno skupino. Med okupacijo je društvo nabavilo novo motorno brizgalno Rossenbauer s prikolico, dvesto metrov cevi B in šeststo metrov cevi C. Dobili so tudi 120 delovnih oblek, ki pa so jih izročili partizanom.

Kar sedem članov gasilskega društva Velenje je med okupacijo darovalo svoja življenja za svobodo. Ti so bili: Simon Blatnik, Stanko Blatnik, Milan Meža, Andrej Novinšek, Rudolf Ostrovršnik, Matevž Tajnšek in Jože Obu.