Kot je napisan že uvodni del, se je prostovoljno gasilsko društvo Velenje ves čas od ustano- vitve prizadevalo, da bi se čim bolje tehnično opremilo in njegovi člani pridobili potrebno znanje za delovanje tako pri požarnih intervencijah kot tudi pri reševanju drugih nesreč. Da je to vodstvu in članstvu društva uspevalo dokazujejo začetni skromni zapiski, ki segajo v davno leto 1897, še posebno pa dokazujejo zapiski o delovanju in izobraževanju po letu 1946, ko so se operativni člani društva morali velikokrat udejstvovati v zelo težkih in nevarnih razmerah.

Navedem naj samo nekaj najpomembnejših intervencij:

  • Leta 1954 pomoč ob veliki poplavi, ki je prizadela Šaleško dolino in ob sprožitvi velikega plazu na Paškem Kozjaku.
  • Leta 1960 pomoč pri gašenju požara v hmeljarni Žalec
  • Leta 1964 pomoč pri reševanju ob poplavi v Celju
  • Leta 1966 pomoč pri gašenju požara v tovarni usnja Šoštanj
  • Leta 1971 pomoč pri gašenju gozdnega požara v Belih vodah
  • Leta 1973 pomoč pri gašenju požara v tovarni izolacijskega materiala Laško, ter gašenje požara v tovarni gospodinjske opreme Gorenje.
  • Leta 1974 pomoč pri gašenju gozdnega požara v Črni na Koroškem.
  • Leto 2000 pomoč pri gašenju požara v Galvani Gorenja.

V navedenih intervencijah je sodelovalo skupaj 217 članov Prostovoljnega gasilskega društva Velenje, ki so opravili 4860 zahtevnih, odgovornih in težkih delovnih ur. Kljub svojemu udejstvovanju in pomoči, ki so jo člani društva nudili ljudem v bližnji in daljni okolici so dobro skrbeli tudi za svoj požarni rajon, ki je in tudi sedaj obsega mesto Velenje in nekatere krajevne skupnosti.

Podatki o porabljenih urah, št. intervencij in številu sodelujočih gasilcev za obdobje 1.1.2011 do 31.12.2011

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje ima upravičen obstoj svojih 114 let humanega dela in je danes osrednje gasilsko društvo V. kategorije s poklicnim jedrom v mestni občini Velenje. Potreba po strokovnem kadru, ki bo delo gasilcev opravljal poklicno sega v leto 1997, ko so se začele intenzivne priprave in pogovori o ustanovitvi poklicnega jedra. Na podlagi analiz, potreb in stanja gasilstva v Šaleški dolini oz. občini Velenje je 11 članska komisija pripravila dokumentacijo Elaborat o ustanovitvi poklicnega jedra. S sklepom župana in podpisom pogodbe je PGD Velenje ustanovilo 01.01.1998 POKLICNO JEDRO v katerem se je zaposlilo sprva 5 poklicnih gasilcev, ki so delo opravljali že prej v prostorih gasilskega doma Velenje vendar pod okriljem tovarne Gorenje. Kmalu je bilo ugotovljeno , da je bila odločitev pravilna in učinkovita, zato se je enota kmalu dopolnila do števila 10 kot je bilo predvideno v prvotnih dokumentih.

Ogromno dela in organizacije je bilo potrebno, da smo uredili vso potrebno dokumentacijo, Pravilnike in Akte za normalno delo poklicnega jedra. Dejstvo, da je delo gasilcev teamsko delo je utemeljeno, zato se je jedro dobro ugnezdilo med prostovoljne člane društva in deluje enotno tako na področju usposabljanja kot tudi interveniranja. Mislim, da drug brez drugega ne bi zmogli. Odgovornost gasilcev je vse večja, z razvojem tehnologije prihaja tudi nova oprema, ki zahteva usposobljenega gasilca. Tovrstno opremo je potrebno tudi vzdrževati in se z njo usposabljati, kar zahteva ogromno prostega časa, ki pa ga je dandanes vse manj.

Precej truda vlagamo v izobraževanje, kar vodi v kvalitetno opravljeno posredovanje ob interveniranju na različnih področjih. Društvo razpolaga z 8 tipiziranimi gasilskimi vozili in ogromno sodobne opreme namenjene za pomoč človeku v najrazličnejših naravnih in drugih nesrečah.
Zaposleni gasilci opravljamo poleg osnovnih nalog zaščite in reševanja še vzdrževanje tehnike, opreme in voznega parka v svojem društvu ter preventivne dejavnosti v Šaleški dolini z pregledi gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja. Prepričan sem, da je delo, ki ga opravi gasilec v nesrečah najbolj humano še posebno, če ga opraviš prostovoljno. Zato sem prepričan, da bo gasilstvo v Velenju imelo svoj pomen in razlog, da poleg prostovoljnega dela opravljamo delo tudi poklicno.

Zahvalil bi se vsem gasilcem v GZ Šaleške doline, da so tako pozitivno sprejeli POKLICNO JEDRO, katero se bo pod mojim okriljem trudilo, da bi skupaj opravljali to humano delo.

Poklicno jedro je obeležilo 10 let delovanja v letu 2009, v letošnjem letu pa smo bogatejši še za dva gasilca, ki sta opravila šolanje na Igu za poklic GASILEC. Potrebe po dodatnem zaposlovanju so in bomo vztrajali pri novih zaposlitvah zaradi rasti mesta in števila prebivalcev. Vsako leto je več intervencij in so vse bolj zahtevne. V letu 2011 smo zaključili z številko 241 intervencij.

Gasilci smo pomembni v tem vsakdanjem vrvežu mesta Velenje z okolico in smo temelj sodobne družbe, vendar nas je še vedno premalo da bi lahko zagotavljali kvalitetno varnost občanov. Pomoč človeku je vedno potrebna, zato moramo skrbeti za svoj obstoj in materialne dobrine.


Vedno človeku v pomoč,

NA POMOČ !
Vodja poklicnega jedra PGD Velenje
Boris BRINOVŠEK

Nastajanje vedno večje požarne ogroženosti je terjalo razmišljanje o nabavi nove opreme in orodja, kar je predpogoj za uspešne intervencije. Prostovoljno gasilsko društvo Velenje je danes moderno opremljeno društvo s poklicnim jedrom, kar zagotavlja visoko stopnjo požarne varnosti, na območju ki ga pokriva. Vsa vozila in oprema se redno vzdržuje in je pripravljena za akcije. Ob vozilih pa je društvo nabavljalo tudi vso drugo potrebno opremo in orodje: od črpalk, vseh vrst lestev, reševalnih prtov, opremo za reševanje na vodi, izpod ruševin, za gašenje gozdnih požarov, opremo za reševanje v prometnih nesrečah ipd. Prostovoljno gasilsko društvo Velenje šteje danes več kot 200 članov, od tega skoraj 70 operativnih članov.

 

Poročila za leto 2016