Delovanje gasilskega društva po letu 1945

Po koncu vojne so se člani velenjskega gasilskega društva z navdušenjem lotili obnove. Tudi delo v gasilskem društvu je ponovno zaživelo. Prvi občni zbor po osvoboditvi so imeli 2. februarja 1946 in izvolili novo vodstvo, predvsem pa so v društvo vključili mlade ljudi. V novem vodstvu so bili Franc Melanšek kot poveljnik, njegov namestnik je bil Karel Glažer, tajnik Ivan Novak, Alojz Pocajt pa blagajnik. Leta 1948 je bil Franc Melanšek imenovan za predsednika, Karl Glažer za poveljnika društva, za njegovega namestnika Franc Pečečnik, tajnik je postal Stanko Hudales in blagajnik Rudolf Hudovernik. Leta 1951 je Glažerja na mestu poveljnika zamenjal Franc Pečečnik, ki je to funkcijo v društvu opravljal kar 42 let, vse do leta 1993.

Leta 1993 je naloge poveljnika prevzel zdajšnji poveljnik Jože Drobež. Naslednje večje spremembe v tem obdobju so bile v letu 1960, ko sta tajniške posle prevzela Jožica Melanšek in blagajniške Franc Geršak.

Leta 1971 je predsednik gasilskega društva Velenje postal Stanko Hudales, ki je ostal na tem mestu vse do leta 1996, ko ga je zamenjal Ivo Novak. Leta 1984 je predsednik gasilskega društva postal Karel Majdak. Leta 1992 ga je na tej funkciji zamenjal Boris Kovše, njega pa leta 2003 Bojan Brcar, ki je predsednik društva tudi v jubilejnem letu.

Načrtno izobraževanje članstva je postalo po 2. Svetovni vojni zaradi nove, tehnično zahtevne opreme vse bolj nujno. Že v letu 1948 so zato poslali na tečaj za podčastnike štiri svoje člane, pozneje pa so se izobraževalne oblike še bolj razvile. V letu 1992 je tako gasilsko društvo Velenje imelo med 163 člani kar 12 višjih gasilskih časnikov, 16 gasilskih časnikov 1. stopnje, 14 nižjih gasilskih časnikov 1. stopnje, 10 nižjih gasilskih časnikov, 39 gasilcev 1. stopnje, 7 gasilcev in 22 gasilcev brez izpita. V okvir izobraževanja in usposabljanja gasilcev za opravljanje njihovega plemenitega poklica sodijo tudi redne vaje in tekmovanja, na katerih so velenjski gasilci vedno dosegali vidna mesta; leta 1989 je npr. moška članska desetina zasedla 2. mesto na republiškem tekmovanju v Komendi. Tudi sami so pripravljali vrsto različnih tekmovanj, v letu 1975, 1985, in 1992 pa so bili tudi organizatorji republiškega gasilskega tekmovanja v Velenju. Pripravili so tudi več uspelih gasilskih prireditev in srečanj. Med njimi posebej omenimo npr. proslavo ob 75-letnici gasilskega društva Velenje 16. julija 1972 in otvoritev spominskega obeležja padlim gasilcem v 2. svetovni vojni. Pomembna prireditev je bilo tudi 4. republiško srečanje pionirjev društva mladi gasilec 16. oktobra 1983. Od leta 1992 dalje društvo organizira Tekmovalno srečanje pionirjev gasilcev za prehodni pokal mesta Velenja.