Ustanovitev PGD Velenje

Velenjsko gasilsko društvo sicer nima svoje prave kronike, zato pa sta se ohranili dve konceptni knjigi dopisov, ki jih je pošiljalo načelstvo velenjskega gasilskega društva od leta 1897 do 1922 in od leta 1923 do 1937 različnim naslovnikom. V obeh najdemo koncepte dopisov Deželni gasilski zvezi v Gradcu, poročila o požarih, ki so jih pošiljali različnim zavarovalnim družbam, ki so zavarovale posamezne posestnike iz Velenja in okolice, ter poročila oz. zapisnike rednih letnih občnih zborov, sej načelstva gasilskega društva ipd. Iz njih pa si vendar lahko ustvarimo dokaj dobro sliko o prvih desetletjih delovanja velenjskega gasilskega društva.

Tako prvi zapiski kažejo, da je bilo društvo uradno registrirano 16. aprila 1898, ko je bilo vpisano v register pri Deželni požarni brambi v Gradcu (Landes feuerwehrverband Graz ) kot ̋Freiwillige wollan ̋. Že ime društva kaže na nemško usmerjenost društva in tudi celotno poslovanje je bilo vse do propada Avstroogerske monarhije leta 1918 nemško, čeprav v tem času pravih Nemcev v Velenju skorajda ni bilo. Štetje prebivalstva v Velenju leta 1900 pa vendar kaže, da se je v času nastanka društva kar 20% Velenjčanov izreklo za nemški občevalni jezik (Umgangscprache). Deset let kasneje je bilo takih še nekoliko več – 30% vseh prebivalcev Velenja, ki je tedaj štelo 529 duš

zgodovina karl pl adamicKasnejši zapiski v gasilski kroniki in spomini nekaterih najstarejših gasilcev pa govorijo, da je bilo društvo ustanovljeno že leta 1897, ko je Karl pl. Adamovič podaril društvu 500 goldinarjev, hkrati pa jim je odstopil tudi prostor za gasilski dom. Karl Adamovič je bil tedanji lastnik velenjskega gradu in je bil dobrotnik in mecen številnim ustanovam in dejavnostim v Velenju. Dobro desetletje prej je npr. podprl preselitev velenjske šole iz skromne stavbe pri cerkvi sv. Martina pri Šaleku v nekdanjo grajsko konjušnico, kjer je bila velenjska šola vse do leta 1962. Spomini najstarejših velenjskih gasilcev vedo povedati tudi, da so bili ravno prepiri med slovensko in nemško usmerjenimi člani društva menda krivi, da je bilo društvo registrirano šele leto pozneje.