Poročilo poveljnika za leto 2016

Spoštovani gostje, cenjeni kolegi gasilci in gasilke, en lep pozdrav tudi v imenu poveljstva PGD Velenje in seveda tudi v mojem imenu. Iskreno upam, da se med nami, velenjskimi gasilci, dobro počutite.

Spoštovani, 120 let obstoja nekega društva je zagotovo častitljiv jubilej, ki kaže na to, da so ustanovitelji prostovoljnega društva Velenje naredili korak v pravo smer, saj je društvo v vseh teh letih obstoja stremelo k nenehnemu napredku, še posebej pa v zadnjih 60 letih, ko je razvoj društva tesno povezan s samim razvojem mesta Velenja.

Humanost, požrtvovalnost, pomoč, prijateljstvo, pogum vse to so besede, ki nas gasilce povezujejo danes, so naše prednike povezovale nekoč in globoko verjamem, da bodo temelj dobrega in poštenega dela tudi v prihodnosti.

Kakšno je bilo leto 2016 z operativnega vidika vam bom poskušal prikazati v svojem poročilu. Ali je bilo uspešno pa boste ocenili vi spoštovani člani in gostje.

V letu 2016 je v društvu delovalo 74 operativnih članov, ki je opravilo 284 intervencij, kar je v okviru povprečja zadnjih 5 let. Intervenirali smo na 89 požarih 73 tehničnih intervencijah, 7 intervencijah z nevarnimi snovmi in 115 ostalih intervencijah, med katere uvrščamo odpiranje stanovanj, reševanje iz dvigal, reševanje živali. Kot zanimivost naj navedem, da je v vseh teh intervencijah sodelovalo več kot 2000 gasilcev, ki smo opravili skoraj 3000 ur dela. Pri vseh tem pa moram poudariti, da na srečo ni prišlo do poškodb gasilcev.

54 operativnih članov se je udeležilo raznih tečajev na izobraževalnem centru GZS oz. v okviru izobraževanj GZ ŠD, 48 krat pa smo sodelovali tudi na raznih seminarjih, delavnicah in drugih izobraževanjih.

Usposobljenost je vsaj po mojem mnenju na zavidljivem nivoju, saj imamo v društvu 47 usposobljenih članov nosilcev IDA, 44 tehničnih reševalcev, 33 reševalcev za delo z nevarnimi snovmi, 38 članov je usposobljenih za delo z motorno žago, prav toliko je strojnikov. 15 članov in članic pa je opravilo specialnost bolničar.

V lanskem letu smo izvedli 3 meddruštvene vaje ter se udeležili še 11 vaj drugih gasilskih društev.

Redno smo se sestajali ob četrtkih, pregledali in urejali osebno zaščitno opremo, ter v okviru teh aktivnosti organizirali tudi vrsto internih izobraževanj (požarna straža na objektih, nevarne snovi, tehnično reševanje – tesnilni program, prva pomoč). Na eni od takšnih srečanj smo spoznali tudi novo vozilo urgentne službe ZD Velenje in tako nadaljevali že tradicionalno dobro sodelovanje, ki bo upam da, ostalo na vsaj takšnem nivoju, saj lahko le z usklajenim posredovanjem vseh služb pravočasno in kvalitetno posredujemo.

Na tem mestu bi omenil tudi zgledno sodelovanje s policijsko postajo Velenje ter ostalimi gasilskimi društvi v dolini ter seveda s pobratenim društvom iz Hrastnika.
Poveljstvo se je v lanskem letu sestalo na 7. samostojnih rednih sejah na katere je bil vabljen tudi predsednik društva. Obravnavali in analizirali smo intervencije, načrtovali vaje in izobraževanja, se odločali o nakupih nove opreme, skratka bili smo zelo delovni in učinkoviti. S tega mesta bi rad izrekel en velik hvala prav vsem članom poveljstva za njihovo angažiranost in pripravljenost.

V mesecu maju smo uspešno organizirali tradicionalno srečanje pionirjev gasilcev za pokal MOV.

Naše delo ni ostalo neopaženo tudi s strani komisije MOV in občinskega poveljstva, ki nam je pri letošnjem ocenjevanju dodelila 894 točk, kar nam omogoča tudi črpanje vseh denarnih sredstev, ki nam jih nameni lokalna skupnost.

Aktivno smo se vključevali tudi v delo gasilskih enot širšega pomena v okviru gasilske zveze Slovenije.

V lanskem letu smo se redno in z velikim zanosom udeleževali tudi vseh tekmovanj v organizaciji GZ Šaleške doline in tudi širše. Tekmovanja so seveda namenjena utrjevanju znanj in kondicije, pa vendarle s ponosom ugotavljam, da so nas v lanskem letu spet razveseljevali z odličnimi rezultati, tako naši najmlajši kot tudi tisti manj mladi. Najbolj ponosni smo seveda na naše starejše člane, ki so se v lanskem letu udeležili tudi državnega tekmovanja v Kopru in tam več kot solidno zastopali naše društvo.

Vsem članom desetin njihovim mentorjem in referentom se iskreno zahvaljujem za ves trud in vložen prosti čas.

V svojem mandatu sem imel še eno željo, ki mi je do sedaj še ni uspelo realizirat, namreč nastopamo v vseh tekmovalnih kategorijah od najmlajših do najstarejših razen v kategoriji starejših članic. Mogoče pa jih tudi s tega mesta le vzpodbudim, da bi se v jubilejnem letu pa opogumile in sestavile ekipo.

Zgledno sodelovanje s poklicnim jedrom društva je pogoj in osnova za učinkovito in kvalitetno delo, saj so praktično vsi člani poklicnega jedra tudi prostovoljni člani društva, zato je še bolj pomembno, da se razumemo in dobro sodelujemo.

V vseh letih, ko mi je bilo zaupano vodenje operativne enote se trudim in želim, da temelj društva še vedno ostaja na prostovoljstvu. Organiziranost, ki jo imamo, prepletanje prostovoljstva in poklicnega jedra je v Slovenskem prostoru bolj kot ne izjema, vendar se, vsaj po mojem mnenju in izkušnjah, kaže kot dobra.

Kolegi gasilci, člani upravnega odbora pa bodo verjetno potrdili moj trud in željo po tem, da tehtno razmislimo kako naprej. S predsednikom vedno težje slediva tempu dela, saj imava še obveznosti v službi, 13 zaposlenih gasilcev ter še vse ostalo delo v okviru prostovoljnega društva pa terja od naju veliko časa, odrekanj predvsem pa odgovornosti, ki je pogosto že na meji, ko je najino prostovoljno delo na veliki preizkušnji.

Da ne bo kdo razumel napačno, želim si samo, da bi se društvo še naprej razvijalo in rastlo pri tem pa ne zanemarjalo korenin prostovoljstva, ki so kot sem že omenil temelj dobrega dela.

V letu 2018 nas čakajo volitve v organe društva, tako da bomo morali v letu, ki nas čaka poleg vseh ostalih aktivnostih in pripravah na 120. obletnico društva, posebno pozornost nameniti tudi tej točki.

Za ohranjanje in izboljšanje kondicijske pripravljenosti operativnih članov, smo tudi v letu 2016 organizirali možnost obiska fitnesa, ter s tem pripomogli k še boljši telesni pripravljenosti, ki je ob vedno bolj zahtevnih intervencijah še kako potrebna.

Poleg vsega naštetega pa smo sodelovali tudi na vseh proslavah, srečanjih in obletnicah, na katere smo bili povabljeni, na žalost pa tudi na pogrebih naših stanovskih tovarišev.

Posluh lokalne skupnosti, dobro sodelovanje z vsemi gasilskimi društvi v gasilski zvezi in širše, nenehno izobraževanje in opremljanje z novo tehnologijo, privabljati mlade v gasilske vrste, ter spoštovati zgodovino, vse to so osnove za dobro delo tudi v prihodnje.

S tega mesta zahvala vsem, ki nam stojite ob strani, predvsem predstavnikom MOV, ki nam zagotavljajo temeljna sredstva za uspešno delo društva. Dobrega sodelovanja si želimo tudi v prihodnjih letih, naše želje pa tako že poznate, zaposlitev vsaj še enega poklicnega gasilca, da popolnimo vse izmene s 3 gasilci je naša že dolgoletna želja in skoraj bi lahko rekel osnova za nemoteno in uspešno delo poklicnega jedra. Iskreno pa tudi upam, da bomo 16. septembra, ko bomo obeležili praznovanje naše 120. obletnice že sprejeli goste in naše člane v prenovljeni dvorani.

Preden končam bi se še enkrat rad zahvalil vsem članom in članicam društva, ki svoj dragoceni prosti čas namenjate delu v društvu. S svojo požrtvovalnostjo in humanostjo pomagati sočloveku v stiski, dokazujemo da znamo in zmoremo negovati vsa načela naših prednikov in jih uspešno predajamo tudi našim mladim rodovom.

Na pomoč
Poročilo podano na 120.občnem zboru 25. februarja 2017
Poveljnik PGD Velenje
Brcar Bojan, VGČ II.st