Delovanje članic v letu 2016

Delovanje članic v letu 2016

Članice PGD Velenje smo se v letu 2016 udeleževale vseh aktivnostih, ki so potekale v okviru Gasilske zveze Šaleške doline in priskočile na pomoč pri prireditvah v društvu, kjer so vedno dobrodošle iznajdljive ženske roke.

V februarju smo se udeležile posveta članic celjsko, savinjske in šaleške regije v Vitanju.

V mesecu marcu smo si v počastitev dneva žena in materinskega dneva ogledale igro »Slovenija da te kap« v izvedbi gledališke skupine iz Šentilja v kulturnem domu v Šoštanju. Po njej smo se posladkale in opravile meddruštveni klepet gasilk. Na nivoju savinjsko šaleške regije pa 19. marca gledališko predstavo »Kopalniški rock and roll«.

V večjem številu smo se udeležile praznovanja dneva gasilca 4. maja v kulturnem domu v Šoštanju. Po prireditvi smo skrbele pri pogostitvi gostov.

Gasilke tekmovalnih desetin A in B so tekmovale 5. junija v Šmartnem ob Paki.

Zelo skromna je bila naša udeležba na medgeneracijskem srečanju v prečudovitem Bohinju dne 10. septembra. Pravo nasprotje udeležbe pa je bil obisk »Holcerije« na Kopah 25. septembra. Med poučnimi in šaljivimi prigodami, pohodom in šaljivimi igrami smo preživele najlepšo jesensko gorsko nedeljo.

V mesecu oktobru smo dobile vabilo na ogled prikazne taktične vaje gasilk v organizaciji savinsko šaleške regije v Mozirju. GZŠD pa je organizirala v našem domu predavanje sveta MO Velenje za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sklopu akcije »VOZNIK«.

Konec leta smo zaključile z zabavnim druženjem gasilk in veteranov v športni dvorani v Vinski gori.

Vesele smo, da ima naše vodstvo in upravni odbor posluh za naše delovanje in nas v vseh pogledih podpira. To pa je tudi močna zaveza za naše delo v prihodnje.