8/20 Plinski alarm
8/20 Plinski alarm

Plinski alarm – Goriška cesta, Velenje Datum in čas: 11. januar 2020 08:22 OPIS: Ob 08:22 se je v objektu na Goriški cesti sprožil plinski alarm. Na kraju smo pregledali prostore, ker ni bilo nevarnosti smo resetirali centralo in se vrnili. Vodja intervencije: J.J.

LEARN MORE
7/20 Pomoč pri prenosu
7/20 Pomoč pri prenosu

Pomoč pri prenosu – Foitova cesta, Velenje Datum in čas: 08. januar 2020 10:41 OPIS: Ob 10:41 nas je občanka zaprosila za pomoč, ker je mož padel in se ne more pobrati. Po prihodu na kraj smo pomagali občanu, ki ni utrpel poškodb. Vodja intervencije: H.D.

LEARN MORE
6/20 Pomoč pri prenosu
6/20 Pomoč pri prenosu

Pomoč pri prenosu – Finžgarjeva cesta, Velenje Datum in čas: 08. januar 2020 07:12 OPIS: Ob 07:12 so nas reševalci zaprosili za pomoč pri dvigu starejšega občana. Po prihodu na kraj smo občana dvignili in posadili na stol. Vodja intervencije: H.D.

LEARN MORE
5/20 Odpiranje
5/20 Odpiranje

Odpiranje – Koroška cesta, Velenje Datum in čas: 06. januar 2020 21:21 OPIS: Ob 21:21 nas je občanka zaprosila za odpiranje poslovnih prostorov. Na kraju smo s tehničnim posegom odprli vrata in ji omogočili vstop v prostore. Vodja intervencije: Š.J.

LEARN MORE
4/20 Požar
4/20 Požar

Požar – Lesarska cesta, Nazarje Datum in čas: 05. januar 2020 23:18 OPIS: Ob 23:18 smo bili na zahtevo vodje intervencije aktivirani za pomoč pri gašenju požara industrijskega objekta s pomočjo avtolestve. Po prihodu na kraj smo s pomočjo avtolestve in vodnega monitorja gasili ostrešje objekta. Vodja enote: H.D. Vodja intervencije: PGD Nazarje

LEARN MORE