288/17 Puščanje plina
288/17 Puščanje plina

Puščanje plina – Gaberke 5   Datum in čas: 30. november 2017 12:30 OPIS: Ob 12:30 smo bili klicani za pomoč pri detekciji plina v Gaberkah 5. Po prihodu na kraj smo skupaj z KP Velenje opravili meritve ob cestnem robniku na naslovu. Detektor je pokazal povišane koncentracije plina zato je bila preko ReCO Celje aktivirana

LEARN MORE