110/18 Pomoč PGD Bevče

Pomoč PGD Bevče – Bevče, Velenje

Datum in čas: 21. maj 2018 17:49

OPIS: Ob 17:49 je bila aktivirana enota prvih posredovalcev PGD Bevče. Ker je bila oseba v kleti smo izvozili z detektorjem plina. Na kraju smo z detektorjem plina izmerili vsebnost monoksida, ki ga merilnik ni zaznal, zato smo se vrnili v dom.

Vodja intervencije: L.J.