121/20 Prenos osebe

Prenos osebe – Koželj, Velenje

Datum in čas: 13. maj 2020 18:17 OPIS: Ob 18:17 smo bili preko ReCO Celje aktivirani za pomoč pri prenosu osebe, ki se je poškodovala na Kožlju. Osebo smo s pomočjo koritastih nosil s pomočjo reševalcev prenesli do reševalnega vozila. Vodja intervencije: K.S.