VOLILNI RAZGLASVOLILNI RAZGLAS
za volitve organov in funkcionarjev PGD Velenjeza obdobje 2018 – 2023

Za funkcijo predsednika PGD Velenje sta kandidata

 1. KARLI PRIVŠEK
 2. DARKO KOŽELJ

Za funkcijo poveljnika PGD Velenje je kandidat

 1. BOJAN BRCAR

Za člane Nadzornega odbora PGD Velenje so kandidati naslednji:

 1. DAVID KOREN
 2. IZTOK ČURČI
 3. MATJAŽ MEH
 4. STAŠ STROZAK
 5. ANDREJ HRIBERŠEK
 6. MARTIN PEČEČNIK
 7. JOŽE DROBEŽ
 8. KLEMEN ČOKLC
 9. BRANKO MEH

Voli se 3 kandidate

Za člane disciplinske komisije PGD Velenje so kandidati naslednji:

 1. KARL MAJDAK
 2. ROMAN KOREN
 3. BRANKO VIHER
 4. DOMEN ŠTUSAJ

Voli se 3 kandidate

Volilna komisija PGD Velenje

Navodilo za delo volilne komisije