95/18 Splošni požarni alarm
95/18 Splošni požarni alarm

Splošni požarni alarm – Šaleška cesta, Velenje Datum in čas: 04. maj 2018 22:18 OPIS: Ob 22:18 se je sprožil splošni požarni alarm v eMC placu. Pregledali smo prostor in resetirali centralo. Vodja intervencije: G.P.

LEARN MORE
92/18 Splošni požarni alarm
92/18 Splošni požarni alarm

Splošni požarni alarm – Cesta talcev, Velenje Datum in čas: 03. maj 2018 16:09 OPIS: Ob 16:09 se je sprožil splošni požarni alarm v vrtcu Vrtiljak. Na kraju smo ugotovili, da je čistilka zaradi čiščenja sprožila javljalec. Resetirali smo centralo in se vrnili v dom. Vodja intervencije: Š.J.

LEARN MORE
80/18 Požar kuhinje
80/18 Požar kuhinje

Požar kuhinje – Tavčarjeva cesta, Velenje Datum in čas: 24. april 2018 13:49 OPIS: Ob 13:49 smo preko ReCO dobili prijavo o požaru kuhinje. Že pred našim prihodom je začetni požar olja na štedilniku pogasila soseda. Ker je bila kuhinjska napa ožgana smo preventivno izklopili varovalke. Poškodovanih ni bilo. Vodja intervencije: B.B.

LEARN MORE
73/18 Požar v naravi
73/18 Požar v naravi

Požar v naravi – Koroška cesta, Velenje Datum in čas: 13. april 2018 09:34 OPIS: Ob 09:34 je občan prijavil, da gorijo leseni vrtni deli pod daljnovodom pri APS. Na kraju smo z gasilnim aparatom in vodo pogasili požarišče v v elikosti cca. 1m2. Vodja intervencije: G.P.

LEARN MORE
66/18 Požarni alarm
66/18 Požarni alarm

Požarni alarm – Titov trg, Velenje Datum in čas: 30. marec 2018 04:14 OPIS: Ob 04:14 se je sprožil požarni alarm v Galeriji Velenje. Na kraju smo pregledali prostore skupaj z varnostniki Gorenje. Ker vzroka nismo odkrili, smo resetirali centralo in se vrnili. Vodja intervencije: Š.J.

LEARN MORE