301/17 – MOČAN VETER
301/17 – MOČAN VETER

Močan veter –MO Velenje in Občina Šoštan, občina Šmartno ob Paki Datum in čas: 11. – 12. december 2017 OPIS: Med 11. – 12. decembrom so PGD Pesje, PGD Škale, PGD Velenje, PGD Šoštanj-mesto, PGD Gaberke, PGD Lokovica odstranili več podrtih dreves in pomagali pri prekrivanju odkritih streh na več lokacijah. Vodja intervencij: B.B. /

LEARN MORE
300/17 Reševanje iz dvigala

Reševanje iz dvigala – Kersnikova 1   Datum in čas: 11. december 2017 21:15 OPIS: Ob 21:15 smo preko javljalne naprave dobili klic iz neparnega dvigala iz Kersnikove 1. Dvigalo je obstalo 4. nadstropju. Iz dvigala smo rešili eno nepoškodovano osebo in obvestili upravljalca dvigala. Vodja intervencije: Š.J.

LEARN MORE
298/17 Prometna nesreča
298/17 Prometna nesreča

Prometna nesreča – Vinska gora 22   Datum in čas: 09. december 2017 07:27 OPIS: Ob 07:27 je bila preko ReCO Celje podana prijava o prometni nesreči na cesti Velenje – Arja vas, pri odcepu za partizanske grobove. Na kraju smo ugotovili, da je osebno vozilo trčilo v most. Kraj smo protinaletno, protipožarno zavarovali, odklopili akumulator,

LEARN MORE
297/17 Požarni alarm
297/17 Požarni alarm

Požarni alarm – Goriška 50 Datum in čas: 09. december 2017 05:13 OPIS: Ob 05:13 se je sprožil plinski alarm na Goriški cesti 50 v Velenju. Po prihodu na kraj smo z detektorjem plina ugotovili, da nevarnosti ni. Resetirali smo centralo in zapustili objekt. Vodja intervencije: L.J.

LEARN MORE