9/23 Požar v naravi

Požar v naravi – Cesta Simona Blatnika, Velenje

Datum in čas: 30. marec 2023 16:52 OPIS: Ob 16:52 smo bili aktivirani za pomoč pri gašenju požara v naravi. Po prihodu na kraj smo nudili pomoč PGE Velenje pri gašenju in prekopavanju travniškega požara v izmeri približno 2600 m2. Vodja intervencije: Č.K.