353/22 Plaz

Plaz – Ljubljanska cesta, Velenje

Datum in čas: 22. november 2022 20:09 OPIS: Ob 20:09 nas je občan zaprosil za pomoč, ker se je sprožil plaz za njegovo hišo. Po prihodu na kraj smo naredili ogled, aktivirali CZ in PGD Bevče, ki so območje plazu prekrili s PVC folijo. Vodja intervencije: P.G.