352/22 Črpanje vode

Črpanje vode – Vojkova cesta, Velenje

Datum in čas: 22. november 2022 18:28 OPIS: Ob 18:28 nas je preko ReCO Celje občan zaprosil za pomoč pri črpanju vode. Po prihodu na kraj smo s pomočjo sesalca prečrpali približno 2 m3 vode. Vodja intervencije: G.P.