208-209/22 Pomoč na Krasu

Pomoč na Krasu

Datum in čas: 23. julij 2022 15:05 OPIS: Ob 15:05 smo izvozili na pomoč pri gašenju požara na Krasu v dveh izmenah. Po prihodu na kraj smo na več lokacijah nudili pomoč pri gašenju požara. Vodja intervencije: J.J. , L.J.