158/22 Pomoč občanki

Pomoč občanki – Rudarska cesta, Velenje

Datum in čas: 15. junij 2022 18:03 OPIS: Ob 18:08 nas je občanka zaprosila za pomoč, ker ji je bančna kartica padla v režo. Po prihodu na kraj smo kartico izvlekli iz reže, preverili lastništvo in jo predali občanki. Vodja intervencije: Š.J.