150/22 Črpanje vode

Črpanje vode – Vojkova cesta, Velenje

Datum in čas: 08. junij 2022 09:42 OPIS: Ob 09:42 smo bili aktivirani na črpanje vode. Po prihodu na kraj smo iz zaklonišča s potopno črpalko prečrpali okoli 50m3 vode. Vodja intervencije: H.F.