27/22 Pomoč policiji

Pomoč policiji – Škalske Cirkovce, Velenje

Datum in čas: 24. januar 2022 12:29 OPIS: Ob 12:29 so nas iz policije zaprosili za pomoč pri intervenciji. Po prihodu na kraj smo pomagali pri čiščenju kraja preminule osebe. Vodja intervencije: Z.I.