14/22 Pobiranje pivnikov

Pobiranje pivnikov – Andraž nad Polzelo, Polzela

Datum in čas: 14. januar 2022 14:20

OPIS: Ob 14:20 smo izvozili in na kraju prejšnje intervencije pobrali pivnike iz potoka.

Vodja intervencije: Ž.B.