296/21 Reševanje race

Reševanje race – Črnova, Velenje

Datum in čas: 08. oktober 2021 13:48

OPIS: Ob 13:48 nas je občan obvestil o raci, ki hodi po glavni cesti. Po prihodu na kraj smo skupaj s policisti raco ujeli in prepeljali na bolj primerno mesto.

Vodja intervencije: J.J.