279/21 Reševanje muce

Reševanje muce – Primorska cesta, Velenje

Datum in čas: 20. september 2021 10:12 OPIS: Ob 10:12 smo prošnjo PGD Šoštanj mesto izvozili na pomoč pri reševanju muce iz meteorne cevi. Po prihodu na kraj smo zaradi nedostopnosti uredili reševalno pot in s tem muci omogočili izhod. Vodja intervencije: B.B.