225/21 Pomoč občanu

Pomoč občanu – Stantetova cesta, Velenje

Datum in čas: 07. avgust 2021 12:06 OPIS: Ob 12:06 smo bili aktivirani za pomoč onemogli osebi. Po prihodu na kraj smo nudili pomoč invalidni osebi in jo namestili na invalidski voziček. Vodja intervencije: Š.J.