223/21 Reševanje srn

Reševanje srn – Šaleška cesta, Velenje

Datum in čas: 05. avgust 2021 20:39 OPIS: Ob 20:39 nas je občan preko ReCO Celje obvestil o dveh ujetih srnah v ogradi na Šaleški cesti. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da je ograda na dveh straneh odprta, tako da naše posredovanje ni bilo potrebno. Vodja intervencije: K.S.