218/21 Reševanje kače

Reševanje kače – Partizanska cesta, Velenje

Datum in čas: 04. avgust 2021 11:37 OPIS: Ob 11:37 smo dobili prijavo, da se na parkirišču pri trgovini Hofer v Pesju nahaja kača. Po prihodu na kraj smo dobili podatek, da gre za tujerodno nestrupeno kačo. Kačo smo dali v vrečo in zaboj, ter dostavili do pristojnih. Vodja intervencije: L.J.