205/21 Odpiranje vrat

Odpiranje vrat – Šercerjeva cesta, Velenje

Datum in čas: 28. julij 2021 13:31 OPIS: Ob 13:31 nas je občan zaprosil za pomoč pri odpiranju notranjih vrat. Po prihodu na kraj smo s tehničnim posegom odprli notranja vrata. Vodja intervencije: Z.I.