194/21 Požar v naravi

Požar v naravi – Bevče, Velenje

Datum in čas: 20. julij 2021 10:05

OPIS: Ob 10:05 smo preko ReCO Celje dobili prijavo o gozdnem požaru v Bevčah. Aktivirali smo PGD Bevče in PGD Vinska Gora, ter izvozili z avto cisterno. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da lokacija ni prava, skupaj s PGD Bevče smo pregledali okolico in ugotovili, da je šlo za nadzorovano kurjenje. Posredovanje ni bilo potrebno.

Vodja intervencije: J.J.