166/21 Iztekanje neznane snovi

Iztekanje neznane snovi – Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki

Datum in čas: 21. junij 2021 11:44 OPIS: Ob 11:44 smo preverili stanje na lokaciji, kjer smo pustili pivnike. Ugotovili smo, da se neznana tekočina ne nabira več na pivnikih, niti je ni opaziti v potoku. Pivnike in lovilno črevo smo pobrali. Vodja intervencije: K.S.