149/21 Reševanje iz dvigala

Reševanje iz dvigala – Šercerjeva cesta, Velenje

Datum in čas: 13. junij 2021 14:33 OPIS: Ob 14:33 smo dobili poziv za reševanje iz dvigala. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da dvigalo deluje normalno in v njem ni nikogar. Naše posredovanje ni bilo potrebno. Vodja intervencije: L.J.