134/21 Dimniški požar

Dimniški požar – Laze, Velenje

Datum in čas: 02. junij 2021 14:22 OPIS: Ob 14:22 nas je vodja intervencije PGD Šentilj zaprosil za pomoč s termo kamero pri dimniškem požaru. Po prihodu na kraj smo z merilcem plinov preverili objekt. Ker je merilec zaznal povečano koncentracijo nevarnih plinov, smo objekt dobro prezračili, s termo kamero pregledali dimnik in ga pogasili. Obvestili smo dimnikarsko službo. Vodja intervencije: J.J.