106/21 Intervencija

Intervencija – Koroška cesta, Velenje

Datum in čas: 11. maj 2021 09:40 OPIS: Ob 09:40 nas je občanka obvestila, da se ji kadi iz zračnika. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da v objektu čistijo zračne jaške, zato posredovanje ni bilo potrebno. Vodja intervencije: B.B.