17/21 Požar

Požar – Cesta II, Velenje

Datum in čas: 21. januar 2021 11:42

OPIS: Ob 11:42 je operater ReCO Celje sporočil, da ima občanka težave s štedilnikom in obstaja možnost nastanka požara. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da je občanka med kuhanjem opazila dim izpod kuhinjskega pulta. Pregledali smo štedilnik in okolico, nevarnosti ni bilo zaznati. Preventivno smo izklopili varovalke, občanki naročili naj naroči serviserja in ji odsvetovali nadaljnje kuhanje.

Vodja intervencije: J.J.