342/20 Požarni alarm

Požarni alarm – Jenkova cesta, Velenje

Datum in čas: 25. december 2020 09:50 OPIS: Ob 09:50 se je v objektu na Jenkovi cesti sprožil požarni alarm. Na kraju smo pregledali prostore, vzrok sprožitve je bil kuhanje. Centralo smo resetirali in se vrnili. Vodja intervencije: Z.A.