336/20 Pomoč občanu

Pomoč občanu – Koželjskega ulica, Velenje

Datum in čas: 19. december 2020 16:58

OPIS: Ob 16:58 nas je občanka prosila za pomoč, ker je njen mož padel in ga ne more pobrati. Po prihodu na kraj smo gospoda dvignili in posedli na posteljo.

Vodja intervencije: L.J.