327/20 Puščanje vročevoda

Puščanje vročevoda – Selo, Velenje

Datum in čas: 09. december 2020 08:45

OPIS: Ob 08:45 so nas iz podjetja Plastika Skaza zaprosili za pomoč, ker je v proizvodnji prišlo do puščanja vročevoda. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da je prišlo do puščanja glavne cevi za daljinsko ogrevanje pri razvodu ob objektu. Ker je bila proizvodna hala polna pare, smo jo s pomočjo nadtlačnega prezračevalnika prezračili, delavci KP Velenje pa so zaprli glavni ventil.

Vodja intervencije: H.D.