324/20 Požar

Požar – Bevče, Velenje

Datum in čas: 05. december 2020 15:01

OPIS: Ob 15:01 smo dobili prijavo požara gospodarskega poslopja. Aktivirani so bili PGD Vinska Gora in PGD Bevče, mi smo ostali v pripravljenosti. Naša pomoč ni bilo potrebna.

Vodja intervencije: Z.A.