262/20 Črpanje vode

Črpanje vode – Kersnikova cesta, Velenje

Datum in čas: 02. september 2020 11:25

OPIS: Ob 11:25 smo bili aktivirani na črpanje vode. Po prihodu na kraj smo iz kletnih prostorov objekta izčrpali 70.000l vode.

Vodja intervencije: K.S.