147/20 Požar stanovanjske hiše

Požar stanovanjske hiše – Žarova cesta, Velenje

Datum in čas: 03. junij 2020 13:52 OPIS: Ob 13:52 smo dobili prijavo požara stanovanjske hiše. Po prihodu na kraj smo videli, da se je ogenj širil iz prvega nadstropja na mansardni del in ostrešje hiše. Gašenje smo izvajali z dvema napadalnima skupinama in eno zunanjo. Prezračili smo prostore, pregledali objekt s termo kamero in iz objekta odstranili večje ožgane kose pohištva. PGD Bevče je s folijo saniralo ostrešje, PGD Vinska Gora je dobavljal vodo, PGD Šalek in PGD Pesje so nudili pomoč pri gašenju. Vodja intervencije: B.B.