107/20 Meteorna voda

Meteorna voda – Šalek, Velenje

Datum in čas: 19. april 2020 20:37 OPIS: Ob 20:37 smo bili obveščeni, da meteorna voda zaliva objekt. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da meteorna voda teče v objekt skozi telekomunikacijski jašek zaradi močnega deževja. Ko je dež prenehal, tudi voda ni več tekla v objekt. Hišnik bo cev zamašil. Vodja intervencije: G.P.