348/19 Požarni alarm

Požarni alarm – Goriška cesta, Velenje

Datum in čas: 03. december 2019 15:01 OPIS: Ob 15:01 se je v objektu na Goriški cesti sprožil plinski alarm. Na kraju smo pregledali prostore in naredili meritve CO, ker ni bilo nevarnosti smo resetirali centralo in se vrnili. Vodja intervencije: H.D.