223/19 Odpiranje

Odpiranje – Šaleška cesta, Velenje

Datum in čas: 03. avgust 2019 18:16 OPIS: Ob 18:16 nas je občanka zaprosila za pomoč pri odpiranju vrat poslovnih prostorov, ker je prišlo do izpada elektrike in s kartico ne morejo odpreti vrat. Na kraju smo vrata odprli in ji omogočili vstop. Vodja intervencije: K.S.