216/19 Črpanje vode

Črpanje vode – Šalek, Velenje

Datum in čas: 01. avgust 2019 11:50

OPIS: Ob 11:50 smo dobili prijavo o zalitju jaška dvigala v Šaleku. Na kraju smo s črpalko izčrpali približno 300l vode in posesali približno 200l vode iz skupnih prostorov.

Vodja intervencije: H.D.