215/19 Črpanje vode

Črpanje vode – Foitova cesta, Velenje

Datum in čas: 31. julij 2019 10:59

OPIS: Ob 10:59 smo dobili prijavo o zalitju jaška dvigala na Foitovi cesti. Na kraju smo s črpalko izčrpali približno 9000l vode.

Vodja intervencije: D.M.