130/19 Tehnična pomoč

Tehnična pomoč – Paka pri Velenju, Velenje

Datum in čas: 24. maj 2019 10:48

OPIS: Ob 10:48 nas je delavec podjetja zaprosil za pomoč pri izvleki viličarja, ki je zdrsnil. Po prihodu na kraj smo s pomočjo vitla izvlekli viličarja iz jarka.

Vodja intervencije: J.J.