122/19 Pomoč pri prekrivanju

Pomoč pri prekrivanju – Vinska gora, Velenje

Datum in čas: 13. maj 2019 14:50

OPIS: Ob 14:50 nas je vodja intervencije PGD Vinska gora zaprosil za pomoč pri prekrivanju strehe. Na kraju smo s pomočjo avtolestve nudili pomoč gasilcem PGD Vinska gora pri prekrivanju streh večih objektov.

Vodja intervencije: H.D.