117/19 Reševanje iz dvigala

Reševanje iz dvigala – Šalek, Velenje

Datum in čas: 07. maj 2019 15:32

OPIS: Ob 15:32 smo dobili poziv za reševanje iz dvigala. Na kraju smo videli, da je dvigalo prazno in deluje normalno. Posredovanje ni bilo potrebno.

Vodja intervencije: L.J.