271/18 Tehnična pomoč

Tehnična pomoč – Podkraj pri Velenju, Velenje

Datum in čas: 23. november 2018 11:43

OPIS: Ob 11:43 so nas iz Avtovleke prosili za pomoč pri izvleki vozila. S pomočjo dvižnih blazin smo vozilo, ki je nasedlo na prag preko betonske škarpe, nepoškodovano postavili na cesto.

Vodja intervencije: G.P.